Crearea drumurilor de access

S-a lucrat la infrastuctura cartierului Picolina

  • S-au definit pantele astfel în cât să ajute la dirijarea apelor meteorice
  • S-au realizat drumurile și căile de acces cu piatră concasată pentru a facilita etapa de construcție
  • Definirea teraselor pentru a ameliora pantele și pentru a preveni eroziunea terenurilor, alunecările de teren și scurgerile
  • Dimensionarea platformelor pentru a facilita construcția blocurilor și caselor